جهت دریافت و مشاهده گواهینامه خود ، کد گواهینامه خود را در باکس زیر وارد کنید
این سامانه توسط مرکز همایشهای مهندسی توسعه جهت صدور و استعلام گواهینامه های مشارکت کنندگان این مرکز راه اندازی شده است، تمامی مدارک صادره تنها با این سامانه قابل استعلام می باشند.
تمامی حقوق برای مرکز همایشهای مهندسی توسعه و شرکا محفوظ است.